Tin Tức Về Hội Thảo Steam

11
Th12

Lãnh Đạo Viện IRE tham gia Hội thảo ngành thẩm định giá

Ngày 30/11/2019 Lãnh đạo Viện IRE tham gia hội thảo “Ngành thẩm định giá Việt Nam 20 năm hình thành và phát triển” tại Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

Tien sy Nguyen Hoang Bao

                                                                Tiến Sỹ Nguyễn Hoàng Bảo phát biểu khai mạc

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, ngành thẩm định giá Việt Nam đã cho thấy được vai trò quan trọng của nó trong sự phát triển của nền kinh tế. Tại hội thảo, lãnh đạo Viện IRE, thạc sỹ Nguyễn Ngọc Châu, đồng thời làm giám đốc công ty thẩm định giá EIXMA đã có báo cáo về những cơ hội và thách thức cho ngành thẩm định giá Việt Nam trong thời gian tới.

ong nguyen ngoc chau phat bieu tai hoi thao

                                                                     Viện phó Viện IRE Nguyễn Ngọc Châu phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Bảo cũng đã trao kỹ yếu cho những đơn vị trong ngành thẩm định giá.

trao ky yeu nganh tham dinh gia

Thông qua hội thảo này, Công ty EXIMA đã ký thỏa thuận hợp tác với Khoa Kinh Tế – Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Với thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp với nhau thông qua những chương trình đào tạo về Thẩm định giá, tạo nguồn nhân lực cho ngành này đáp ứng được các yêu cầu khắc khe của nền kinh tế trong kỷ nguyên 4.0.

thoa thuan vien IRE va khoa kinh te thoa thuan vien IRE va khoa kinh te thoa thuan vien IRE va khoa kinh te thoa thuan vien IRE va khoa kinh te