Tin Tức Về Hội Thảo Steam

15
Th2

Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Học “Các hoạt động Steam trong giáo dục trẻ mầm non- cách tiếp cận từ Hàn Quốc và Đài Loan”

Viện IRE tạm hoãn tổ chức chương trình tập huấn ” Thực hành Steam trong giáo dục mầm non từ ngày 29/02/2020 đến 01/03/2020″ cho đến khi hết dịch bệnh, Viện IRE sẽ có thông báo mới gửi đến các học viên.
II. Đối với các học viên đã đóng học phí:
1. Tiếp tục đăng ký tham gia khóa tập huấn mới “Các hoạt động Steam trong giáo dục trẻ mầm non- cách tiếp cận từ Hàn Quốc và Đài Loan” (Nội dung theo file đính kèm), học phí 1.400.000đ. Phần học phí còn lại Viện IRE sẽ hoàn trả bằng tiền mặt vào ngày tâp huấn đầu tiên 29/02/2020.
2. Nếu các học viên không tham gia tập huấn, Viện IRE sẽ hoàn trả học phí bằng tiền mặt (nhận tại văn phòng Viện IRE) hoặc chuyển khoản (học viên cung cấp thông tin số tài khoản: Họ tên, số tài khoản, mở tại ngân hàng..).
III. Chương trình tập huấn mới “Các hoạt động Steam trong giáo dục trẻ mầm non- cách tiếp cận từ Hàn Quốc và Đài Loan” sẽ tổ chức vào 02 ngày 29/02/2020 và ngày 01/03/2020″ tại Thành Đoàn Tp. HCM.
Thời hạn đăng ký và đóng tiền đến 16h, ngày 20/02/2020 (file chi tiết đính kèm). Số lượng chiêu sinh 50 học viên.
Trân trọng thông báo,

VIỆN IRE – THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN STEAM 2020