GS. Sandrina Milhano

hoi thao steam dien gia 4

GS. Sandrina Milhano

Biography

– Tiến sĩ về giáo dục học tại Đại học Roehampton (Anh);

– Thạc sĩ về nghệ thuật giáo dục âm nhạc (Anh)

–  Cao học về âm nhạc (Đại học Salamanca, Tây Ban Nha);

– Tốt nghiệp đào tạo giáo dục (FCSH – Universidade Nova de Lisboa).

*Giáo sư phát triển nghiên cứu của mình tại CI & DEI – Centro de Estudos em Professionação e Inovação, Pólo do Politécnico de Leiria và hợp tác với CICS.NOVA Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Pólo do IPLeiria.

*Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của Giáo sư bao gồm: sư phạm; đào tạo giáo viên; giáo dục âm nhạc, can thiệp văn hóa xã hội, lập kế hoạch và quản lý dự án, sự giao thoa giữa giáo dục & văn hóa, tương tác giao tiếp xã hội, giáo dục mầm non.