GS. Maria José Gamboa

hoi thao steam dien gia 3

GS. Maria José Gamboa

Biography

– Tiến sĩ về Didactics từ Đại học Aveiro, với luận án được mang tên “Xây dựng Kế hoạch đọc quốc gia ở trường học: Một nghiên cứu trong Giáo dục cơ bản”.
– Thạc sĩ Văn học Bồ Đào Nha tại Đại học Coimbra.
*Giáo sư đã đạt được bằng cấp đầu tiên về Ngôn ngữ và Văn học hiện đại.
*Giáo sư là giám sát viên của các luận văn thạc sĩ được tổ chức tại Trường Giáo dục và Khoa học Xã hội ở Leiria và là giảng viên trong phạm vi Chương trình Đào tạo Giáo viên Quốc gia của CEB 1 và 2 – Mục tiêu ngoại khóa của Bộ Giáo dục Bồ Đào Nha.
* Giáo sư còn có thế mạnh trong nghiên cứu phát triển kỹ năng đọc, viết của trẻ mầm non. * *Giáo sư đã tham gia vào các dự án đọc quốc tế như Người đọc sách của Bỉ: Câu lạc bộ sách (Comenius Regio) và Giáo viên học tập cho giáo dục văn học châu Âu (TeL4ELE) và các dự án về giáo dục mầm non.