GS. Antónia Barreto

Hoi thao Steam Dien gia 1

GS. Antónia Barreto

Biography

– Điều phối viên của tổ chức Master Master, thuộc hệ thống giáo dục và nhu cầu phát triển cộng đồng.

– Thành viên của một số dự án do Châu Âu tài trợ về việc sử dụng các công nghệ trong bối cảnh học tập không chính quy và chính quy, học tập suốt đời.

 

– Các thế mạnh học thuật là đào tạo người lớn dạy tiếng Anh cho trẻ em, đánh giá học sinh trực tuyến, học tập suốt đời, giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.