Giới Thiệu Về Đại Học Leiria

Đại học Bách khoa Leiria là Đại học công lập bao gồm ba trường thành viên: Trường Giáo dục và Khoa học Xã hội (ESECS), Trường Công nghệ và Quản lý (ESTG) và Trường Khoa học Sức khỏe (ESSLei). Đại học bách khoa Leiria là một trong những tổ chức giáo dục đại học công lập lớn nhất Bồ Đào Nha, cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và các khóa học dự bị đại học với chuyên ngành đa dạng từ kinh doanh, nghệ thuật, giáo dục, du lịch, y tế, thể thao hay khoa học xã hội. Các chương trình được dạy bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Anh tuỳ theo lựa chọn của sinh viên. Hiện có khoảng 11.500 sinh viên đang theo học tại cơ sở chính của Đại học Bách khoa Leiria và ba trường thành viên.

đại học bách khoa Leiria